LIFE – Bridging the Gap

Ett projekt för att bevara (och sammanlänka) Sveriges unika eklandskap
Betande kossor i ekhage

Kapitel

Om projektet

I Sverige har vi ett levande eklandskap med uråldriga träd och unika livsmiljöer för mängder av arter. Men under många år har det unika eklandskapet minskat kraftigt. Det som finns kvar behöver bevaras och hänga ihop. Därför finns LIFE – Bridging the Gap.